Soutěž!

Po dvou letech covidového šílenství a omezování se opět vracíme k naší soutěži 

"Co jsme si zavařili, to si taky sníme!"

Do této soutěže o nejlepší zavařeninu se může přihlásit každý s věkem nad 18 let. Soutěž a její vyhodnocení proběhne na podzimní Valašské zahradě a to v sobotu  24.9.2022 v odpoledních hodinách. 
Pokud se chcete soutěže zúčastnit, vyplňte přihlášku a doneste svou zavařeninu na Recepci Kempu Sport nejpozději v sobotu do 10 hodin dopoledne. Informace o cenách a dalších krocích vás budeme informovat emailem.

Soutěž "Co jsme si navařili, to si také sníme"