Možnosti partnerů

Partneři Valašské zahrady mohou využít různé možnosti, jakým způsobem zviditelnit svou firmu. Od reklamy rozhlasové po tištěnou, ale zejména poskytnutí místa přímo na akci pro prezentaci nebo prodej svých výrobků. Jednotlivé způsoby je možno po domluvě kombinovat.

  1. přidání loga partnera na všechny propagační materiály:
  2. poskytnutí volných vstupenek pro zaměstnance:
  3. možnost uvedení partnera v tisku: 
  4. přidání partnera na www.valasskazahrada.cz a www.valasskenemovitosti.cz s proklikem na vlastní stránky
  5. uvedení generálního partnera v reklamním spotu
  6. dle dohody poskytnutí prodejního místa:
  7. na místě akce možnost vlastní reklamy:  
  8. partner akce je uvedem v rozhlasovém hlášení na akci každou hodinu.

Věříme, že si každý partner akce vybere možnost propagace své firmy. V případě vašeho zájmu, můžeme tuto nabídku přizpůsobit vašim potřebám! Volejte 723 400 300 pro více informací!